Máte právo na dobrého senátora

Volební slogany překypují výrazy jako je služba, odpovědnost nebo odbornost. Často je ovšem slýchám z úst lidí, kteří jako by zapomněli na pohádkovou větu „Ševče, drž se svého kopyta!“ Každý z nás využívá nejrůznější služby, které nabízejí specialisté na danou oblast, odborníci, profesionálové. Přece se nenecháte ostříhat od svářeče, prádlo neponesete do kadeřnictví, koleno si nenecháte operovat od kuchaře. Stejně tak si do Senátu nezvolíte zástupce, který je sice odborníkem v konkrétním oboru, ale nerozumí “řemeslu”, které je pro úspěšné působení v Senátu důležité. Máte právo mít v Senátu zástupce, který do něj chce být nejen zvolen, ale který si také plně uvědomuje, že v něm může být skutečně užitečný. Pro zachování role Senátu, pro domovský region a pro Vás.

„Ševče, drž se svého kopyta!“

„Starej se a pečuj tak, jako by se jednalo o tvé vlastní.“

Spravedlivé podmínky a kompetentní Senát

Moje babička vždycky říkávala: „Starej se a pečuj tak, jako by se jednalo o tvé vlastní.“ A měla pravdu. Stát, obec ani rodina nemohu fungovat bez jasných pravidel zabezpečujících důstojné a spravedlivé podmínky pro život. Ti, kteří tato pravidla utvářejí, musejí být bezpodmínečně odborníky. Zároveň musí porozumět potřebám všech vrstev společnosti a chápat, v jakém stavu se nachází svět, v němž žijí naše děti. Musí dokázat vysvětlovat, musí se umět včas a jednoznačně rozhodnout. A nesmí utíkat a schovávat se před odpovědností. Myslím, že jsem si právě tohle v mnoha svých životních rolích vyzkoušel. Proto žádám o vaši důvěru. Jsem připravený ji nezklamat.

Dobré zákony a konec právní alchymie

Chci se aktivně podílet na projednávání návrhů zákonů postoupených Senátu Poslaneckou sněmovnou a využít při tom své znalosti a zkušeností právníka a učitele práva. Chci, aby náš právní systém byl přehledný a srozumitelný. Budu kontrolovat účelnost nově vznikajících zákonů. Jedině tak lze, dle mého názoru, zaručit jistotu pro klidný rozvoj civilizovaného a kulturního života společnosti v Česku. Jedině tak lze život lidem u nás usnadňovat. Bude mi ctí podílet se na ochraně ústavnosti v naší zemi.

Máme právo na důstojný a bezpečný život

Žít naše životy důstojně

Díky své dosavadní praxi umím posoudit potřeby zákonných úprav v oblasti vysokého školství, státní správy nebo fungování měst a krajů. Jsem však v první řadě stejně jako vy člověkem s každodenními starostmi. Vnímám výzvy, kterým je naše republika vystavena a kterým budeme muset my, občané, společně čelit s ohledem na probíhající válečný konflikt i ekonomické a energetické hrozby. Nebudu vám ale říkat, co máte dělat nebo jak se máte chovat. Už mě unavuje denně sledovat politiky toužící především po moci – ekonomické i politické. Možnost ovlivňovat veřejné záležitosti hodlám přetvořit v opravdovou službu společnosti a lidem. O důvěru Vás, voličů, se budu ucházet s vírou v to, že ať už žijeme a pracujeme v malé obci nebo ve sto tisícovém městě, všichni máme právo na důstojný a bezpečný život.

Kdo jsem

Kde se můžeme potkat

Vize pro Olomoucko

Kontakt