Olomouc královnou měst

Olomouc je skvělé město. Lepší místo pro život byste stěží hledali. Máme tendenci na ni nahlížet jako na historickou perlu, jako na svědkyni důležitých historických okamžiků a epoch. Jako na dlouhodobé a stabilní centrum kultury a politiky. Ale s nostalgií a vzpomínkami na “staré dobré časy” dlouho nevystačíme. Perspektivu musíme umět napřímit do budoucnosti.

Olomouc a Olomoucký kraj mají obrovský potenciál, žel bohu mnohdy nevyužitý. Je nutné jej racionálně a moderně budovat. Historické dědictví propojit se současnými potřebami moderního společenského života a bydlení občanů všech generací. Právě bydlení je jedním z bolavých míst – co je přitom důležitější než stabilní domov? 

Bydlení pro mladé i starší

Mladí lidé musí (znovu) získat možnost pořídit si vlastní bydlení. Starší by se neměli bát, že “to neutáhnou”. Olomouc se znovu může stát Královnou moravských měst. Rezidenčním centrem v moderním hávu, které však dbá na maximální soulad s historickou elegancí. Město, jako je to naše, si žádá racionální spojení ochrany památek a moderní výstavby a zároveň neopomíjení rozvoje nejlidnatějších městských čtvrtí jako jsou Nové sady nebo Nová ulice. Svou pozornost už dávno upírám také k okrajovým městským částem a k obcím, které Olomouc obepínají. Od Topolan, přes Velkou Bystřici až po Nemilany… Všichni mohou čerpat inspiraci od Olomouce. A Olomouc se může v lecčem přiučit od nich.

Životní prostředí? Prostředí pro život!

Stav prostředí, v němž žijeme, nás musí začít zajímat dříve, než začneme pociťovat jeho poškození, nebo dokonce ztrátu. Chci se spolu s vámi postavit výzvám moderní, a přitom udržitelné společnosti. Společnosti, která si váží historických tradic a odkazu našich předků. Ale jde dál. V Olomouci můžeme “jen” žít nebo můžeme začít žít Olomoucí.

Město, které žije se svou univerzitou

A když mluvím o žití, mám na mysli i její univerzitu, protože naše město je městem univerzitním. Možná jediným opravdu univerzitním městem u nás. Nabízí tak jedinečnou příležitost pro život ve spojení s mladou generací, která hledá nové, neobvyklé cesty. Místo plné inovativních projektů akcelerujících rozvoj města a regionu a využívajících nejnovější vědecké poznatky. Univerzitní město neznamená ale jen mládí a vědu. Ale také excelentní zdravotní péčí, vysoce kvalitní vzdělání dětí a v neposlední řadě ekonomický růst. Pojďme společně hledat cestu pro naše město, která jej posílí jako centrum kulturního, vědeckého a společenského dění na Moravě.

Srozumitelné a moderní zákony

Nic z toho ale není možné bez pevného a srozumitelného rámce. Česká republika je státem právním a je také členským státem Evropské unie. Ptáte se, co ten právní stát vlastně je? Jednoduše to, že zde máme pravidla, zákony, které musí platit pro všechny stejně. A že se každý může domáhat ochrany svých práv před soudem. Zákony mají být jednoduché, srozumitelné a účelné, proto chci klást důraz na jejich kvalitu a smysl.

Zákony musí být přátelské ke svým adresátům, k těm, kvůli nimž vznikají – tedy k nám občanům. Zákony nám musí sloužit, ne my jim. A jejich prosazování musí být maximálně hospodárné a účelné. Srozumitelné a moderní zákony jsou základem pro výkon rychlé a účinné spravedlnosti.

Stát bez zbytečné byrokracie

Senát má celou řadu pravomocí. Musí je využívat k tomu, aby odstraňoval překážky v životě lidí, aby opravoval chyby, kterých se dopustí jiní, včetně toho, že dovede eliminovat zákonné “zmetky” vytvořené poslaneckou sněmovnou. A také aby snižoval byrokracii, která je v naší zemi naprosto zbytečně rozbujelá. Chci se zasadit o to, abychom ve svých životech měli méně nejrůznějších lejster, výkazů a potvrzení. Stát nesmí lidem házet klacky pod nohy. 

Dobré zákony představují výsledek srozumitelné a zdravé politiky. Politiky, která slouží veřejnosti. Politika není o politikaření, ale o identifikaci potřeb a nalézání řešení. Architektura právního řádu má sloužit katedrále právního státu. Chci pomoci znovu nastavit pravidla, aby systém opět fungoval.

Máte právo na jistotu a bezpečí

Pocit nejistoty a ztráta bezpečí se bohužel plíživě stávají novou normou. Odmítám to přijmout. Vnímám zesílený tlak uvnitř naší společnosti umocněný neblahými následky konfliktu na Ukrajině a koronavirové pandemie. Je to právě Senát ČR, který má významné slovo v obranné politice země a ovlivňuje její mezinárodní postavení. Senát by měl být místem, na které se mohou  občané naší země spolehnout. Své fungování musí zakládat na informacích, znalostech a racionalitě spojené se zdravou solidaritou.

Senát ovlivňuje vnitřní i vnější bezpečnost naší republiky. Vnější bezpečnost souvisí s pevným ukotvením České republiky ve strukturách Rady Evropy, Evropské Unie, NATO a OSN. Vnitřní bezpečností rozumím účelný boj s kriminalitou, nejrůznějšími formami terorismu či extremismu. S pocitem (vnitřního) bezpečí souvisí také garance jistot sociálních – i ty jsou vázané na dobré zákony a kvalitní služby státu.

Za politiku bez populismu

K potřebám všech generací musíme přistupovat racionálně. Zbavit se populismu a namísto toho beze zbytku garantovat reálné možnosti. Plané sliby v našich domácnostech nezatopí, nenakoupí ani nerozsvítí. Nenechejme se zrcátky a korálky přesvědčit o tom, že obchod s chudobou je nevýznamné téma, že nás inflace nemusí zajímat, že ceny energií neporostou do nekonečna a že se na světové scéně nakonec nic zásadního neděje a můžeme klidně spát. Bezpečí, klid a jistotu budeme mít v naší společnosti jen tehdy, pokud se o ni bude starat skupina rozumných a připravených odborníků.

Proč kandiduji

Kdo jsem

Kde se můžeme potkat

Kontakt